Inleiding

Al enige tijd geleden is een nieuw fenomeen ontstaan. Dit fenomeen is een burgerinitiatief, bedoeld om bewoners van woonwijken, dorpen en buurten te verenigen tegen inbrekers, verdachte personages en dito situaties. Dit burgerinitiatief is gefundeerd op basis van de sociale media in de vorm van WhatsApp. WhatsApp is een communicatieprogramma voor de smartphone en/of tablet. Met WhatsApp kan een individu een groep met contacten aanmaken tot wel 256 leden, deze leden kunt u dan in een keer bereiken door een berichtje te sturen via zo’n buurtpreventieAppgroep, hierna benoemd als BPA. Zoals reeds gemeld verenigd dit buurtbewoners bij calamiteiten en verdachte situaties, zo heeft u niet het idee er alleen voor te staan en zijn er ineens meerdere ogen gericht op een situatie.

De bedoeling is dat buurtbewoners en of dorpsbewoners alerter worden, eerder in actie komen en (dus wellicht niet alleen) op een situatie af kunnen gaan. Daarnaast blijkt dat mensen hierdoor ook eerder geneigd zijn om de politie in te schakelen. Organisaties als Politie en Gemeente juichen dit soort initiatieven toe en zien graag dat er in elke buurt van een gemeente en/of dorp zo’n organisatie kan ontstaan en hiermee een goede dekking over een gemeente tot stand komt. Het kan als een verlengstuk van de politie fungeren. Nu zult u begrijpen dat wanneer er heel veel van deze BPA’s gaan ontstaan het wellicht handig is als deze groepen met elkaar gaan communiceren en via een bepaalde structuur gemeente breed aan elkaar gekoppeld worden. Het idee is dat alle BPA’s van de gemeente per dorpskern geclusterd worden over een overkoepelende beheerdersgroep. Deze beheerdersgroepen communiceren dan weer met elkaar via een overkoepelende sub-Hoofdbeheerdersgroep of rechtstreeks onder een Hoofdbeheerdersgroep, afhankelijk van het aantal dorpsbeheerdersgroepen.

De gemeente Horst aan de Maas ondersteunt door per dorp een aantal borden beschikbaar te stellen. Hiervoor zijn in overleg met de gemeente wel richtlijnen WhatsAppbuurtpreventie borden opgesteld.

Heeft u al een BPA groep dan kunt u deze aanmelden bij de beheerders van de dorpskernen. Zo kunt u informatie delen met andere beheerders van BPA groepen in uw dorpskern. Ga hiervoor naar het menu Beheerdersgroep dorpskern.

Benieuwd hoe je zelf een BPA groep of beheerdergroep kunt oprichten? volg dat het stappen in het menu oprichten van een BPA

Het oprichten van een BPA kan worden gedaan door het volgen van de volgende stappen:

Stap 1 > Bepalen van de BPA grootte

Stap 2 > Aanmelden van uw BPA

Stap 3 > Vullen van uw BPA

Stap 4 > Het plaatsen van berichten

Stap 5 > Privacy

Direct het stappenplan of de flyer downloaden ga dan naar Downloads 

Daarnaast kunt u altijd een e-mail sturen naar veilighorstaandemaas@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De Hoofdbeheerdersgroep Veilig Horst aan de Maas.