oprichten van een BPA

Het oprichten van een BPA kan worden gedaan door het volgen van de volgende stappen:

Stap 1 > Bepalen van de BPA grootte

Stap 2 > Aanmelden van uw BPA

Stap 3 > Vullen van uw BPA

Stap 4 > Het plaatsen van berichten

Stap 5 > Privacy

Of download het stappenplan Handleiding WhatsApp Buurtpreventie voor beheerder

Hopende u hiermee op weg geholpen te hebben om een BPA en of beheerdersgroep te starten.

Wanneer u nog vragen en of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de gemeente en of de coördinator van de dorpsbeheersdersgroep en/of sub-hoofdbeheerdersgroep.

Daarnaast kunt u altijd een e-mail sturen naar veilighorstaandemaas@gmail.com