Bepalen van de BPA grootte

Stap 1

Op de site www.veilighorstaandemaas.nl of www.WABP.nl kunt u informeren of er in uw buurt al een BPA en contactpersoon actief is, waar u zich bij  kunt aansluiten.

Anderzijds kunt u kiezen om algemene informatie te halen bij de gemeente.

Stap 2

Op de site www.veilighorstaandemaas.nl kunt u terugvinden wie de coördinatie / hoofdbeheerder is betreffende Hoofd-BPA in uw gemeente en/of dorp. Deze coördinator heeft een overzicht van alle BPA’s in de gemeente.

Stap 3

Omdat het voor de wijkagent heel lastig is om onderdeel uit te maken van elke BPA binnen zijn of haar “wijk”, is er besloten dat de politie wel in de structuur zit maar op het niveau van de overkoepelende beheerders groepen. Als beheerder van de BPA maakt u ook deel uit van deze overkoepelende beheerdergroep.

 

Stap 4

In overeenstemming met de contactpersoon van uw gemeente en / of de coördinator van de sub- hoofdbeheerdersgroep of hoofdbeheerdergroep stemt u uw eigen bepaalde gebied af wat de BPA grootte kan zijn, om overlap en of gaten in de gemeentelijke dekking te voorkomen. Hiermee kan ook voorkomen worden dat groepen oncontroleerbaar groot of te klein worden.

 

Stap 5

Zorg ervoor dat u de BPA niet alleen gaat starten maar samen met tenminste nog 1 beheerder.

Voor een grote buurt is het beter om minimaal 3 beheerders te hebben. Een grote buurt is al vanaf +/- 150 contacten. De reden waarom u dit niet in uw eentje moet starten is dat u namelijk nooit altijd bereikbaar bent en daarnaast is het ook goed om te kunnen overleggen om een bericht wel of niet geplaatst moet worden of hoe om te gaan met bepaalde situaties aangaande de organisatie.

 

Stap 6

Heeft u het voor elkaar gekregen om meer dan 1 medebeheerder te vinden? Maak dat ook voor hiervoor een groepje aan, om de onderlinge communicatie buiten de BPA te houden.

 

Stap 7

Verzin een goede naam voor de BPA, let erop dat deze niet in verband met u persoonlijk gebracht kan worden. Zo is het altijd mogelijk om de groep over te dragen aan een eventuele nieuwe beheerder wanneer u er geen zin meer in heeft of dit niet meer kan doen.

 

Stap 8

Maak een e-mailadres aan voor uw BPA met hierin de naam van de BPA opgenomen. Dit kunt u prima regelen via Gmail.com. Wanneer u ook hier ervoor zorgt om geen naam te kiezen die met u persoonlijk in verband gebracht kan worden kunt u eenvoudig de organisatie van de BPA overdragen aan een nieuwe beheerder.