Het plaatsen van berichten

  • Als beheerders plaatst u nooit een bericht voor 08:00 ‘s ochtends  en na 23:00 ‘s avonds mits ZEER dringend.
  • Ontvangen berichten van de wijkagent worden in overleg geplaatst.
  • Plaats alleen serieuze berichten en voorkom chatsessies en discussies via de BPA. Anders zullen leden zich gaan storen en vervolgens afmelden. Daarnaast kunnen bericht als niet relevant ervaren worden of niet begrepen worden.
  • Wanneer er een discussie ontstaat via de BPA, zorg dat u de personen in kwestie persoonlijk gaat spreken of minimaal benaderd via een privé app en maak een afspraak om hier mondeling over te praten wanneer het een hoog oplopende discussie is.
  • Bij twijfel of een bericht geplaatst moet worden, overleg dan eerst met de eigen medebeheerders van de BPA.Ook kunt u overleg plegen met de beheerders uit de dorpsbeheerdergroep of sub-hoofdgroep.
  • De beheerder dienen er op toe te zien dat er een duidelijke korte en krachtige berichtgeving plaats vind in de BPA.
  • Leden die zich niet aan de regels houden kunnen in het uiterste geval uit de BPA verwijderd worden, dit is naar inschatting van de beheerders van de BPA zelf.